Darba devēju apmācība darba aizsardzībā

Programma

 • Uzņēmumā esošo atbildīgo personu pienākumi darba aizsardzībā;
 • Darba aizsardzības likums un citi normatīvie akti, to prasības;
 • Uzņēmumā / filiālēs esošie dokumenti darba aizsardzības jomā.
 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana uzņēmumā:
 1. Darba vides risku novērtēšana;
 2. Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
 • Darbinieku apmācības organizēšana:
 1. Nelaimes gadījumu izmeklēšana;
 2. Darbinieku nodrošināšana ar individuālās/kolektīvās aizsardzības līdzekļiem.
 • Darba tiesiskās attiecības:
 1. Darba līguma nosacījumi;
 2. Darba un atpūtas laiki.
 • Pušu tiesības un pienākumi darba tiesiskajās attiecībās.

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste.

  Latvijas Medicīnas akadēmija – arodveselības ārste.
  Latvijas Universitāte - vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē.
  Rīgas Tehniskā universitāte - profesionālā maģistre darba aizsardzībā.

  Pēteris Gals

  SIA Inspecta Prevention darba aizsardzības projektu vadītājs. LU vecākais speciālists, analītiķis darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. Vairāk nekā 12 gadu darba stāžs specialitātē; vairāk nekā 7 gadu pieredze darbā starptautiskā vidē darba aizsardzības jomā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com