Cik laba ir darba aizsardzība Tavā uzņēmumā? Kā izmērīt darba aizsardzības sniegumu uzņēmumā?

Programma

  • Darba aizsardzības snieguma mērīšanas nepieciešamība.
  • Biežākie darba aizsardzības sistēmas rādītāji (piem. nelaimes gadījumu notikšanas koeficients u.c.), to mērīšana.
  • Darba aizsardzības snieguma rādītāju salīdzināšana starp nozares uzņēmumiem (‘benchmarking’).

Apmācību vadītājs/-i

  • Pēteris Gals

    SIA Inspecta Prevention darba aizsardzības projektu vadītājs. LU vecākais speciālists, analītiķis darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. Vairāk nekā 12 gadu darba stāžs specialitātē; vairāk nekā 7 gadu pieredze darbā starptautiskā vidē darba aizsardzības jomā.

  • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com