Darba aizsardzības kultūras uzlabošanas pasākumi uzņēmumā – drošas uzvedības kurss vai Kā panākt darba aizsardzības kultūras uzlabošana uzņēmumā?

Programma

  • Kas nosaka darba aizsardzības kultūru uzņēmumā?
  • Augstākā līmeņa vadības, vidējā līmeņa vadības un darbinieku loma darba aizsardzības kultūras veidošanā uzņēmumā.
  • Pasākumi darba aizsardzības kultūras uzlabošanā uzņēmumā.
  • Praktiski piemēri darba aizsardzības kultūras uzlabošanā.

Apmācību vadītājs/-i

  • Pēteris Gals

    SIA Inspecta Prevention darba aizsardzības projektu vadītājs. LU vecākais speciālists, analītiķis darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. Vairāk nekā 12 gadu darba stāžs specialitātē; vairāk nekā 7 gadu pieredze darbā starptautiskā vidē darba aizsardzības jomā.