Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam (regula 305/2011) un standartiem

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs Pēc vienošanās 114.00 EUR+PVN; Inspecta klientiem: 107.00 EUR+PVN Gita Šakale, Aldis Latvietis