Sertificēšana

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam (regula 305/2011) un standartiem

Programma

 • Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana;
 • Minerālmateriālu izvēle;
 • Bituminēto maisījumu atbilstības novērtēšana;
 • Transportbetona atbilstības apliecināšana un novērtēšana.

Apmācību vadītājs/-i

 • Aldis LatvietisAldis Latvietis
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas administrators.

  8 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. 5 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā. 

  Gita SakaleGita Šakale
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte.

  Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē RTU, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, pētniece RTU Tehniskās fizikas institūtā.

  6 gadu pieredze būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā betona un betona izstrādājumu jomās.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com