Bezmaksas seminārs Daugavpilī

Durvis verot filiālei Daugavpilī, AS "Inspecta Latvia" aicina uzņēmējus un sadarbības partnerus uz bezmaksas semināru.

Tā ietvaros trīs lekciju ciklā Inspecta Academy eksperti skaidros izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos, jautājumus par metālizstrādājumu sagraujošo testēšanu, kā arī jaunākās prasības uzņēmumu energoauditam.

Programma

11.00 – 11.10 Semināra atklāšana

11.10 – 12.40

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi":

 • Vispārīga informācija par izmaiņām ugunsdrošības prasībās;
 • Vispārīgās ugunsdrošības prasības objektā un teritorijā;
 • Inženiertīklu ugunsdrošības prasības;
 • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;
 • Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža;
 • Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem;
 • Ugunsdzēsības līdzekļi.

Aleksandrs Babra, AS "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcijas Ugunsdrošības nodaļas tehniskais vadītājs

12.40 – 13.10 Pusdienu pārtraukums

13.10 – 14.10

Metālisko materiālu un izstrādājumu sagraujošā testēšana:

 • Metālisko materiālu sagraujošās testēšanas metodes: (Cietības noteikšana; Lieces tests; Triecientests (Šarpi metode); Stiepes tests; Citas metodes).

Viktors Bužinskis, AS "Inspecta Latvia" Sagraujošās testēšanas nozares tehniskais vadītājs

14.10 – 15.00

Energoefektivitātes direktīva un ISO 50001:

 • Energoefektivitātes direktīva (2012/27/ES);
 • Jaunais Energoefektivitātes likums;
 • Prasības lielo uzņēmumu energoauditiem;
 • Energopārvaldības standarts ISO 50001.

Ainārs Cars, AS "Inspecta Latvia" Enerģētikas nozares vadītājs

Apmācību vadītājs/-i

 • Aleksandrs Babra

  AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas Ugunsdrošības nodaļas tehniskais vadītājs. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris. Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā.
  Vairāk nekā 10 gadu pieredze Valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā.

  Viktors Bužinskis

  AS "Inspecta Latvia" Sagraujošās testēšanas nozares tehniskais vadītājs. Baltkrievijas Nacionālās tehniskās universitātes absolvents metālzinības specialitātē, metalurģijas inženiera kvalifikācija.

  Vairāk nekā 15 gadu pieredze melnās metalurģijas jomā, kā arī metāla materiālu graujošā testēšanā.

  Ainārs Cars

  AS "Inspecta Latvia" Enerģētikas nozares vadītājs. RTU Mašīnbūves fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

  15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā. 12 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. 7 gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU Mehānikas un mašīnbūves fakultātē.