Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 22.03.2016 (09:00-16:00) 70.00 EUR+PVN Ineta Tērauda, Mārtiņš Maskavs