Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri

Apkalpojošais personāls bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatācijai un darbu veikšanai sprādzienbīstamās darba vietās

Programma

Darba aizsardzības prasības:

 • Darba devēja un nodarbināto pienākumi un atbildība darba aizsardzības jomā;
 • Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori;

Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību reglamentējošie akti;

Ķīmijas produktu bīstamie faktori;

Prasības darbam sprādzienbīstamā vidē:

 • 2003. gada 10. jūnija LR MK noteikumi Nr.300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”;
 • 2003. gada 25. jūnija LR MK noteikumi Nr.336 „Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām”;
 • Prasības rezervuāru atbilstības novērtēšanai: 2006. gada 25. aprīļa LR MK noteikumi Nr.339 „Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību”;
 • Prasības rezervuāru ekspluatācijas organizēšanai: 2001. gada 28. augusta LR MK noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste. LMA – arodveselības ārste. LU vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. RTU profesionāla maģistre darba aizsardzībā.

   

  Juris RudzitisJuris Rudzītis

  AS Inspecta Latvia Ķīmijas iekārtu nodaļas tehniskais vadītājs. Vadošais eksperts.

   

   

   

  Martins Maskavs

  Mārtiņš Maskavs

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadītājs. RTU inženierzinātņu maģistrs polimēru materiālu tehnoloģijā, inženieris – ķīmiķis šķiedrmateriālu apdares tehnoloģijā. Drošības konsultants bīstamo kravu pārvadājumos ar autotransportu, kā arī konsultants ķīmijas tehnoloģijas jautājumos.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com