Bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības organizācija

Bīstamo iekārtu remonts, rekonstrukcija, to kvalitātes vadība

Programma

  • Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, iekārtu izgatavošanai, to pielietojums praksē;
  • Prasības rekonstrukcijas gadījumā;
  • Iekārtu ekspluatācija;
  • Prasības remonta gadījumā.

Apmācību vadītājs/-i

  • Ainars CarsAinārs Cars

    AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas tehniskais vadītājs. RTU Mašīnbūves fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

    15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 12 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. 7 gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU Mehānikas un mašīnbūves fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS „Jūraslīcis” - galvenais enerģētiķis, SIA „Jūrmalas Siltums” - valdes loceklis.

  • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com