Maģistrālie cauruļvadi

Atbildīgais speciālists par maģistrālo cauruļvadu ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās

Programma

Darba aizsardzības prasības:

 • Darba devēja un nodarbināto pienākumi un atbildība darba aizsardzības jomā;
 • Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori;
 • Nelaimes gadījumi darbā un to izmeklēšanas kārtība.

Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību reglamentējošie akti;

Naftas un naftas produktu bīstamie faktori;

Prasības darbam sprādzienbīstamā vidē:

 • 2003. gada 10. jūnija LR MK noteikumi Nr.300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”;
 • 2003. gada 25. jūnija LR MK noteikumi Nr.336 „Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām”;

Prasības maģistrālo cauruļvadu atbilstības novērtēšanai:

 • 2002. gada 18. jūnija LR MK noteikumi Nr.235 „Maģistrālo cauruļvadu projektēšana, būvniecība un atbilstības novērtēšana”;
 • 2002. gada 23. aprīļa LR MK noteikumi Nr.164 „Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste. LMA – arodveselības ārste. LU vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. RTU profesionāla maģistre darba aizsardzībā.

   

  Juris RudzitisJuris Rudzītis

  AS Inspecta Latvia Ķīmijas iekārtu nodaļas tehniskais vadītājs. Vadošais eksperts.

   

   

   

  Martins Maskavs

  Mārtiņš Maskavs

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadītājs. RTU inženierzinātņu maģistrs polimēru materiālu tehnoloģijā, inženieris – ķīmiķis šķiedrmateriālu apdares tehnoloģijā. Drošības konsultants bīstamo kravu pārvadājumos ar autotransportu, kā arī konsultants ķīmijas tehnoloģijas jautājumos.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com