Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskās apkopes un drošas lietošanas uzraudzību

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 09.06.2016 (10:00-16:00) 68,00 EUR+PVN; Inspecta klientiem: 57,00 EUR+PVN Ainārs Cars