Atbildīgo speciālistu par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Pēc vienošanās Pēc vienošanās 77,00 EUR+PVN Ineta Tērauda, Mārtiņš Maskavs