Celšanas iekārtas

Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi

Programma

 • Normatīvie akti;
 • Kravas celtņu uzbūve, sliežu ceļu uzbūve un uzturēšana tehniskā kārtībā;
 • Kravu satveršanas ierīces;
 • Kravu veidi un klasifikācija;
 • Kravu klasifikācija pēc masas un veida;
 • Kravas celtņu montāžas, remonta un tehniskās apkopes nosacījumi;
 • Kravas celtņu tehniskās pārbaudes;
 • Kravas celtņu reģistrācija;
 • Lietošanas drošība;
 • Kravas celtņu apkalpojošā personāla apmācība un instruktāža;
 • Avāriju un nelaimes gadījumu cēloņu un apstākļu izmeklēšana; 
 • Darba vide.

Apmācību vadītājs/-i

  • Uldis KupsisUldis Kupšis

   Inspecta Latvia Liepājas biroja vadītājs. Inspecta Latvia vadošais eksperts.

   Diplomēts inženieris - mehāniķis. (RTU Mašīnbūves tehnoloģijas fakultāte)

   Vairāk nekā 20 gadu pieredze specialitātē; vairāk nekā 5 gadu pieredze apmācību vadīšanā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com