Degvielas uzpildes stacijas

Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās

Programma

Darba aizsardzības prasības atbilstoši 2003. gada 10. jūnija LR MK noteikumiem Nr. 300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”:

 • Darba devēja un nodarbināto pienākumi un atbildība darba aizsardzības jomā
 • Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori
 • Nelaimes gadījumi darbā un to izmeklēšanas kārtība

Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību reglamentējošie akti
Naftas produktu bīstamie faktori
Prasības darbam sprādzienbīstamā vidē atbilstoši 2003. gada 25. jūnija LR MK noteikumiem Nr. 336 „Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām”

 • Darba aizsardzības prasības
 • Prasības iekārtām un aizsargsistēmām

Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas organizēšanai atbilstoši 2001. gada 20. Februāra LR MK noteikumiem Nr. 74 „Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste. LMA – arodveselības ārste. LU vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē. RTU profesionāla maģistre darba aizsardzībā.

   

  Juris RudzitisJuris Rudzītis

  AS Inspecta Latvia Ķīmijas iekārtu nodaļas tehniskais vadītājs. Vadošais eksperts.

   

   

   

  Martins Maskavs

  Mārtiņš Maskavs

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadītājs. RTU inženierzinātņu maģistrs polimēru materiālu tehnoloģijā, inženieris – ķīmiķis šķiedrmateriālu apdares tehnoloģijā. Drošības konsultants bīstamo kravu pārvadājumos ar autotransportu, kā arī konsultants ķīmijas tehnoloģijas jautājumos.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com