Arodveselības uzturēšana darba vietā

Programma

 • Latvijas uzņēmumos visbiežāk konstatētās arodslimības;
 • Uzņēmumā esošo atbildīgo personu pienākumi darba aizsardzības jomā saistībā ar arodslimībām;
 • Darba devēja un darbinieku pienākumi un tiesības arodslimību gadījumos;
 • Obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
 • Veselīgs dzīves veids darba vietā;
 • Labas prakses piemēri veselības nodrošināšanai, uzturēšanai darba vietā.

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste.

  Latvijas Medicīnas akadēmija – arodveselības ārste.
  Latvijas Universitāte - vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē.
  Rīgas Tehniskā universitāte - profesionālā maģistre darba aizsardzībā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com