Energoaudits

Apmācību kurss ēku energoefektivitātes novērtēšanā. Kompetences pārbaude, atbilstoši noteikumiem par neatkarīgiem ekspertiem energoefektivitātes jomā

Programma

 • Energoefektivitātes novērtējuma procedūra, Latvijas būvnormatīvi un saistošie  starptautiskie standarti;
 • Novērtējumā iekļaujamās ēkas inženiertehniskās sistēmas, novērtējuma robežas, aprēķina platības noteikšana un novērtējuma veidi;
 • Vispārīgās prasības novērtējuma periodam, apkures katlu un kurināmā veidi;
 • Aprēķina kārtība un sezonas ilguma noteikšana apkurei un dzesēšanai, apkurei un dzesēšanai nepieciešamā enerģija un rādītāji;
 • Siltuma pārvades zudumu noteikšanas kārtība, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika, siltuma zudumi ar ventilāciju;
 • Iekšējo siltuma ieguvumu elementi un aprēķina procedūra, laika konstante, siltuma masas koeficients un iekšējā siltuma ietilpība;
 • Kopējo ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķināšana;
 • Ēkas pagaidu energosertifikāta saturs un noformējums;
 • Piemēri, jautājumi un atbildes, diskusija.

Kompetences pārbaude, tests energoefektivitātes aprēķina metodes pārzināšanā un praktiskajā lietošanā.

Apmācību vadītājs/-i

 • Sandris LiepinsSandris Liepiņš

  AS Inspecta Latvia sertificēts būvinženieris, inženierzinātņu maģistrs, energoauditors, LLU doktorants.

  10 gadu pieredze būvniecības sektorā, 5 gadu pieredze ēku energoefektivitātes jomā, 100 dzīvojamo, pašvaldības ēku un vairāku rūpniecības ēku energoauditu un energoefektivitātes aprēķinu autors, energoefektivitātes aprēķinu eksperts.

 • Sandris Liepiņš seminars.lv@inspecta.com