Atbildīgais speciālists par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 09.06.2016 (10:00-16:00) 68,00 EUR+PVN; Inspecta klientiem: 57,00 EUR+PVN Ainārs Cars