Apkures un karstā ūdensapgādes sistēmu efektivitātes novērtēšanas metodoloģija

Programma

  • Apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu materiāls, diametri, regulācijas iespējas, rekomendējošais siltumizolācijas biezums un siltuma zudumu aprēķins;
  • Prasības kvalitatīvai cauruļvadu un siltumizolācijas izbūvei;
  • Apkures un karstā ūdens apgādes cauruļvadu inspicēšana un novērtēšanas metodoloģija;
  • Esošu apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanas iespējas un efektivitātes novērtējums

Apmācību vadītājs/-i

  • Sandris LiepinsSandris Liepiņš

    AS Inspecta Latvia sertificēts būvinženieris, inženierzinātņu maģistrs, energoauditors, LLU doktorants.

    10 gadu pieredze būvniecības sektorā, 4 gadu pieredze ēku energoefektivitātes jomā, 100 dzīvojamo, pašvaldības ēku un vairāku rūpniecības ēku energoauditu un energoefektivitātes aprēķinu autors, energoefektivitātes aprēķinu eksperts.

  • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com