Izmaiņas Eiropas Savienības likumdošanā: Spiedieniekārtu direktīva, vienkāršo spiedieniekārtu direktīva

Programma

 • Direktīvu saturs;
 • Pielietošanas joma;
 • Iekārtu klasifikācija;
 • Prasības;
 • Atbilstības novērtēšanas kārtība;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un glabāšana;
 • Izmaiņas prasībās salīdzinot ar vecajām direktīvām.

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.