Inspecta Academy semināri

Seminārs "Betona LBN un EN normatīvu izpilde. Betona B un C klašu spiedes stiprības aprēķina metodes."

Būvniecības jomā strādājošajiem, ikdienas darbā bieži neskaidrības rada duālā būvnormatīvu sistēma Latvijas Republikā betonu konstrukciju projektēšanai, izmantojot B un C betona stiprības klases.

Inspecta Latvia mācību centrs Inspecta Academy 21.oktobrī plkst.11:00 aicina Jūs uz semināru, kas palīdzēs orientēties esošajā tehniskajā dokumentācijā, nodrošinās būvnormatīvu prasību izpratni betona ražošanai un realizācijai, skaidros B un C stiprības klašu aprēķina principus un tām paredzētās stiprības rezerves.

Semināra dalībnieki saņems Inspecta Academy apliecinājumu par semināra noklausīšanos un, pēc izvēles, sekmīgi izpildot uzdotos aprēķinus, sertifikātu par betona spiedes stiprības aprēķina metodes apgūšanu, saskaņā ar GOST un EN standartu prasībām.

Apmeklējot šo semināru, jūs palielināsiet savu konkurētspēju tirgū, kā arī ietaupīsiet laiku un izmaksas turpmākajā darbā.

 

Semināra "Betona LBN un EN normatīvu izpilde.
Betona B un C klašu spiedes stiprības aprēķina metodes." dienas kārtība

21.oktobris, Skanstes iela 54A, Rīga

10:45 – 11:00

Dalībnieku reģistrācija un kafija

11:00 – 12:30

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana:

 - reglamentētā/nereglamentētā sfēra;
 - atbilstības novērtēšanas sistēmas;
 - harmonizēti standarti;
 - CE marķējums;
 - atbilstības sertifikāts un deklarācija;
 - jaunā būvizstrādājumu regula;
 - atbilstības novērtēšanas sistēmas betona ražošanā izmantotie materiāliem;
 - kas ir betona specifikācija, preču betona piegādes dokumentācija?

Lektori: A.Latvietis, G.Šakale

12:30 – 13:30

Betona LBN un Eiropas Savienības normatīvu izpilde, B un C spiedes stiprības klašu testēšanas metožu salīdzinājums

Lektore: G.Šakale

13:30 – 13:45

Kafijas pauze

13:45 – 15:45

Betona B un C klašu spiedes stiprības aprēķina metodes

Lektore: G.Šakale

15:45 – 16:15

Diskusijas, kafijas pauze

16:15 – 17:15

Spiedes stiprības aprēķinu veikšana

 

Reģistrācijas forma

Lapa izveidota: 22 sep 2011