Inspecta Academy apmācības metālapstrādes un NDT speciālistiem ar ESF līdzfinansējumu

Lai metālapstrādes uzņēmums ražotu kvalitatīvus produktus eksporta tirgiem, tā darbiniekiem nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas un prasmes atbilstoši starptautiskiem standartiem un darbības metodēm. Mūsdienīga ražošanas uzņēmuma ikdiena nav iedomājama bez mērķtiecīgas personāla kompetences celšanas ar specializētām apmācībām. Inspecta Academy specializētās apmācības metālapstrādes uzņēmumiem palīdzēs nodrošināt ražošanas procesu optimizāciju un efektivitāti, konkurētspējas palielināšanu un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu.

Līdz 2015.gada maijam Inspecta Academy organizē apmācību kursus nesagraujošās kontroles speciālistiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta "Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība" Nr.L-APA-10-0027 ietvaros sekojošās metodēs:

  • Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas metodi (UT);
  • Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT);
  • Nesagraujošā testēšana ar radiogrāfijas metodi (RT).

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar Čehijas apmācību iestādes "ATG" ekspertiem, lai dalītos starptautiskā pieredzē. Apmācības notiek krievu vai angļu valodā atbilstoši grupas dalībnieku valodas zināšanām grupās no 6 līdz 10 dalībniekiem. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, apmācību dalībniekiem tiek izsniegti 2. līmeņa sertifikāti nesagraujošajā testēšanā saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Apmācības ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu pieejamas partnerībā ar "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju" (MASOC) apmācību projekta "Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības" ietvaros. Jebkurš uzņēmums, kam nav nodokļu parādu, var kļūt par projekta partneri un veikt savu darbinieku apmācības ar ESF līdzfinansējumu 60-80% apmērā no attiecināmajām izmaksām atkarībā no uzņēmuma lieluma, attiecīgi 60% - lielajiem uzņēmumiem, 70% vidējiem uzņēmumiem un 80% - mazajiem uzņēmumiem.

Kontaktpersona apmācību jautājumos ar ESF līdzfinansējumu: Inspecta Academy vadītāja Elīna Narbute  (mobilais tālr.: +371 26111993; e-pasts elina.narbute@inspecta.com).