Darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi. Darba devēja ieguvumi un pienākumi.

Labvēlīga, nodarbināto vajadzībām atbilstoša un droša darba vide veicina katra cilvēka drošības sajūtu, kas neapšaubāmi sekmē organizācijas darbības efektivitāti, kura, savukārt, pozitīvi ietekmē katru nodarbināto.

Organizācijas (uzņēmuma, iestādes utt.) darba aizsardzības sistēma veidojas sadarbojoties darba devējam un darbiniekiem. LR Darba aizsardzības normatīvie akti paredz, ka ikvienā uzņēmumā un  iestādē ir jāorganizē darba aizsardzības sistēma, tomēr bieži vien darba devējam viņa darbības daudzfunkcionalitātes dēļ nav iespējams pilnībā uzņemties darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu. Tādēļ ir nepieciešami atbilstoši sagatavoti speciālisti.

Inspecta Academy aicina uzņēmumu vadītājus uz semināru "Darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi. Darba devēja ieguvumi un pienākumi."

Semināra dienas kārtība
11.aprīlis, Skanstes iela 54A, Rīga

10:00-10:30

Dalībnieku reģistrācija un kafija

10:30-12:30

  • Sistēmiska pieeja normatīvajiem aktiem un to prasībām darba aizsardzībā.
  • Svarīgākie problēmjautājumi darba aizsardzībā, iesaistīto organizācijas struktūrvienību, kā arī valsts institūciju pienākumi. Labās prakses piemēri.

Lektore: I.Tērauda

12:30-13:00 Kafijas pauze
13:00-14:50
  • Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzības prasības uzņēmumā. Prasības un prakse.
  • Dažādi darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi katram darbiniekam individuāli un organizācijai kopumā.

Lektore: K. Zembaha

14:50-15:30

Dokumentu paraugi, to sagatavošana, aizpildīšana

Diskusijas

Cena: 25,00 LVL +PVN
Inspecta klientiem: 20,00 LVL + PVN

Aicinām reģistrēties semināram līdz 10. aprīlim.

Reģistrācijas forma

 

Vairāk informācijas par semināru pa:
Tālruni: 67607900
E-pastu: seminars.lv@inspecta.com