Inspecta Academy

Inspecta Academy

Uzņēmumu darbību raksturo ne vien sasniegtie finanšu rādītāji, bet arī uzņēmuma darbinieki - savas jomas eksperti. Tādējādi uzņēmumu investīcijas attīstībā ir arī darbinieku apmācības un viņu kvalifikācijas paaugstināšana. Inspecta zināšanas un pieredze ir pieejama jums un jūsu biznesam. Mēs rīkojam apmācības, lai pilnveidotu jūsu zināšanas un sagatavotu jūs un jūsu komandu darbam ar jauniem izaicinājumiem.

Mācību centrs Inspecta Academy piedāvā atklātus un atbilstoši jūsu vajadzībām izstrādātus mācību kursus un seminārus šādās nozarēs:

Inspecta Academy ir Latvijā atzīta mācību iestāde, kas reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Apmācību kursus sagatavo un vada Inspecta eksperti,  nodrošinot  informāciju par nozares jaunākajām aktualitātēm likumdošanā un praksē.

Apmācības notiek latviešu, krievu un angļu valodās.

Sīkāka informācija par semināru tēmām šeit.