Inspecta, UAB atestuoja energetikos darbuotojus

Inspecta, UAB SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA  nuo 2014 m.  liepos 09 d. atestuoja  Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (2014-07-09 Nr. 2R-2072)

 Schema atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)” 8 skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

 

Puslapis atnaujintas: 01 Rgp 2014