Deklaracijos pildymas Valstybinei darbo inspekcijai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje

 :

Deklaracijos pildymas Valstybinei darbo inspekcijai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje

Inspecta UAB specialistai Jums padės užpildyti deklaraciją. Šią informaciją privalu pateikti nuo 2013-10-01 iki 2013-12-31.

2013 m. rugsėjo 19 d. įsigaliojo naujas teisės aktas - „Informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“ (Žin., 2013, Nr. 98-885). Vadovaujantis šiuo teisės aktu visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, vykdantys veiklą privalo teikti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę Valstybinei darbo inspekcijai.

Puslapis atnaujintas: 07 Spl 2013