Techninio vertinimo grupė

 :

Techninio vertinimo grupė

Inspecta UAB Techninio vertinimo grupės teikiamos paslaugos:

  • Statybos produktų techninis įvertinimas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 (nacionalinių techninių įvertinimų rengimas);

  • Statybos produktų techninis įvertinimas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr.350/2011 (Europos techninių įvertinimų rengimas).