Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo grupė

 :

Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo grupė

Inspecta UAB Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo grupė:

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas;

  • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų rengimas (instrukcijos, pareiginiai nuostatai ir kt.);

  • Auditų atlikimas ( darbuotojų saugos ir sveikatos atitikties norminių aktų reikalavimams vertinimas);

  • Konsultavimas įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į/iš darbo;

  • Konsultavimas vykdant nelaimingų atsikimų darbe prevenciją;

  • Darbo įrenginių ir darbo vietų rizikos vertinimas;

  • Ir kitos darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos.