Produktų ir procesų sertifikavimas

 :

Produktų ir procesų sertifikavimas

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaiga Nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms" reikalavimus atlikti suvirinimo procesų sertifikavimą.

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaigos Produktų ir procesų sertifikavimo grupė dirba pagal anksčiau nurodyto standarto reikalavimus įstaigoje įdiegtą kokybės vadybos sistemą ir atlieka įmonėse įdiegtų suvirinimo procesų sertifikavimą.

Taip pat Inspecta, UAB Sertifikavimo įstaiga yra akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus sertifikuoti statybos produktus.

Bendradarbiaudama su kitomis Inspecta Group įmonėmis - Inspecta Latvija AS, Inspecta Sertifiointi Oy Finland, Inspecta Tarkastus OY Finland vykdo statybos produktų sertifikavimą (atitikties vertinimą).

Nurodytos Inspecta Group įmonės yra akredituotos ir notifikuotos pagal atitinkamų standartų bei direktyvų reikalavimus.