Suvirinimo darbuotojų sertifikavimas

 :

Suvirinimo darbuotojų sertifikavimas

Inspecta UAB Darbuotojų sertifikavimo grupė yra akredituota Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure pagal LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus atlikti suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos patvirtinimą pagal:

- LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai;

- LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas.

Paraiškos forma ( bendra forma, suvirintojo forma)

Bendradarbiaudami su mūsų grupės partneriais Inspecta Tarkastus OY. Finland (Notifikuotos įstaigos Nr. 0424) vykdome darbuotojų kvalifikacijos patvirtinimą ir suvirinimo procedūrų patvirtinimą pagal slėginių įrenginių direktyvos 2014/68/ES reikalavimus vadovaujantis standartais.


- EN 287-1
- EN ISO 14732
- EN ISO 13585
- EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
- EN ISO 14555
- EN ISO 15610
- EN ISO 15611
- EN ISO 15612
- EN ISO 15613
- EN ISO 15614-1, 2, 3, 5
- EN ISO 15620