Darbuotojų sertifikavimas

 :

Darbuotojų sertifikavimas

Inspecta, UAB Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus ir yra akredituota atlikti suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos įvertinimą (Nacionalinio akreditavimo biuro išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.05.003).

Suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas ir patvirtinimas atliekamas pagal standartų LST EN 287-1, LST EN ISO 9606-1 ir LST EN ISO 14732 reikalavimus.

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaiga atlieka gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, elektros energetikos, šilumos energetikos, naftos energetikos sektorių darbuotojų atestavimą pagal Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą Energetikos darbuotojų atestavimo schemą ir LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus.