Atitikties vertinimas

Atitikties vertinimas

Inspecta UAB atlieka liftų atitikties vertinimą pagal:

Techninį reglamentą „Liftai“ (EB Tarybos direktyva 95/16/EB). Paskelbtosios įmonės numeris 2268.

  • Elektrinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą VI
  • Elektrinių liftų vienetinis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą X
  • Hidraulinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą VI
  • Hidraulinių liftų vienetinis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą X.

Akreditavimo pažymėjimas LT                   Accreditation certificate EN

  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” A1 modulis. Gamintojo vidaus kokybės sistema su paskelbtosios įstaigos priežiūra.
  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” B modulis, Gaminio EB tipo patikrinimas.
  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” B1 modulis. Gaminio EB projekto patikrinimas
  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” C1 modulis. Gaminio atitikties patvirtinimas tipui.
  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” F modulis. Gaminio atitikties patikrinimas (kai patikrintas projektas)
  • Techninis reglamentas ”Slėginiai įrenginiai” G modulis. Gaminio EB vienetinis patikrinimas.