Öljy, kaasu ja kemikaalit

 :

Öljy, kaasu ja kemikaalit

Riskien minimointi lisää turvallisuutta, käytettävyyttä ja tuottavuutta

Koko yhteiskuntamme on täysin riippuvainen öljy-, kaasu- ja kemianteollisuudesta, joka kattaa kaiken raakaöljyn ja maakaasun käsittelystä jalostamoihin ja erilaisiin kemiallisiin prosesseihin.

Tuotantoprosessit ovat monimutkaisia, ja turvallisuuspuutteet voivat pahimmassa tapauksessa johtaa kohtalokkaisiin onnettomuuksiin. Niiden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on osaavan ja kokeneen henkilökunnan, vakiintuneiden rutiinien sekä selkeän dokumentaation yhdistelmä. Turvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa kestävää kehitystä sekä ympäristön että yrityksen imagon kannalta. Toiminnan sujuminen suunnitellusti on olennaisen tärkeää myös kannattavuuden näkökulmasta; yllättävät käyttökatkokset vievät niin rahaa kuin aikaakin.

Inspectan säännöllisillä tarkastuksilla, testeillä ja mittauksilla voidaan varmistaa laitteistoiden kunto ja turvallisuus. Tuemme ennaltaehkäisevää kunnossapitoa muun muassa uusimmilla menetelmillä toteutettavilla käytönaikaisilla tarkastuksilla. Käynnissäpitopalveluissa arvoimme eri osatekijöiden odotettavissa olevaa käyttöikää ja kestävyyttä sekä mittaamme ja valvomme rasituksen ja kulumisen eri muotoja. Nämä palvelut tukevat riskiperustaista kunnossapitoa sekä investointi-, modernisointi- ja korjauspäätösten tekoa.

Pohjoismaiden markkinajohtajana voimavaramme riittävät suuriinkin huoltoseisokkeihin. Jaamme mielellämme osaamistamme ja järjestämme vuosittain lukuisia seminaareja sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta.

Poimintoja
ST1

Putkien Long Range Ultrasonic -tutkimuksia (LRUT) ST1:lle

ST1: n öljynjalostamolla Göteborgissa oli tarpeen selvittää, voitaisiinko kahden kilometrin pituista raakaöljyputkea käyttää turvallisesti jatkossakin. Vastauksen tarjosi Long Range Ultrasonic -testausmenetelmä (LRUT).

Borealis

Tarkastusten ohjaaminen riskiperustaisesti (RBI) Borealiksella

Borealiksen Stenungsundissa sijaitsevassa krakkaamossa tarkastukset tehdään riskiperustaisesti (Risk-Based Inspection, RBI), jotta vahinkojen riskit tulevaisuudessa voidaan arvioida. Borealis on jo vuosia tehnyt tiivistä yhteistyötä Inspectan kanssa riskienhallinnan parantamiseksi.