Valmistus ja suunnittelu

 :

Valmistus ja suunnittelu

Alati kasvava vaatimustaso ja globalisaatio haastavat useimmat valmistus- ja suunnittelualan yritykset: paikalliset ja kansalliset toimijat ovat muuttuneet maailmanlaajuisiksi, toimitusketjut ovat pitkiä ja niihin osallistuu lukuisia alihankkijoita. Kaiken tulee siis toimia suunnitellusti ja laadukkaasti, budjetin ja aikataulun asettamissa rajoissa. Yritysten tulee myös hallita kansainväliset koodistot, standardit ja lait sekä tilaajan erityisvaatimukset. Vahva keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan ja kustannustehokkuuteen asettaa jatkuvasti laajentuvia tarpeita asiantuntijapalveluille.

Inspectalla ja lukuisilla kansainvälisillä yhteistyökumppaneillamme on laaja tuntemus kaikenkokoisten valmistus- ja suunnitteluyritysten tarpeista ja haasteista. Koulutetuilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus testauksesta, tarkastuksesta, sertifioinnista ja konsultoinnista. Lisäksi tarjoamme koulutusta, joka auttaa organisaatiota lisäämään omien työntekijöidensä osaamista.

Inspectan tietotaito kattaa muun muassa hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnit, rikkovat ja rikkomattomat testauspalvelut sekä kalibroinnin − kaikilla on merkittävä rooli onnistuneessa valmistusprosessissa ja projektitoimituksissa. Tuemme asiakkaitamme myös laadunvalvonnassa ja -varmistamisessa sekä alihankkijoiden arvioinnissa. Laaja tietämyksemme lainsäädännöstä ja standardeista auttaa vastaamaan jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Inspecta on hyväksytty kolmantena osapuolena tai ilmoitettuna laitoksena lukuisilla toimialoilla ja markkina-alueilla. Tämän ansiosta voimme myöntää tuotesertifikaatteja, joilla voidaan osoittaa tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tuotteiden lisäksi sertifioimme mm. laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on luotettava osoitus globaalin liiketoiminnan vaatimusten ymmärtämisestä.

Poimintoja

3D-mallinnus säästää työ- ja tuotantopäiviä hitsausrobottien siirroissa

Hitsausrobotin siirtäminen paikasta toiseen on pitkä, jopa muutaman kuukauden työpanoksen vaativa urakka. Erittäin tarkalla mittapisteiden mallinnuksella pystyttiin välttämään robotin uudelleenohjelmointi ja säästettiin näin 50–70 työ- ja tuotantopäivää.

Maailmanlaajuista sertifiointia IQNetin kautta

IQNet on kansainvälinen sertifiointielinten verkosto ja Inspecta on yksi sen jäsenistä. Yhteisö mahdollistaa eri sertifiointielinten saumattoman yhteistyön kaikkialla maailmassa.