Terveydenhuolto ja biotieteet

 :

Terveydenhuolto ja biotieteet

Terveydenhuollon ja biotieteiden alan toimijoilla on yhteinen tavoite: hyvä hoito ja sujuva asiakaspalvelu. Inspecta voi huolehtia monesta tärkeästä turvallisuuteen ja sujuvaan toimintaan liittyvästä tekijästä, jolloin asiakkaillemme jää enemmän aikaa keskittyä kaikkein olennaisimpaan.

Aktiivinen riskien ehkäisy on yksi parhaista keinoista edistää potilaiden turvallisuutta, joka on yksi alan keskeisimmistä haasteista. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä riskit ovat monenlaisia: Ensinnäkin on tärkeää keskittyä laadun kehittämiseen, sillä terveydenhuollossa järjestelmien ja prosessien on toimittava sujuvasti. Lisäksi on otettava huomioon moninaisia seikkoja. On varmistuttava, että ilmastointi ei levitä bakteereja, leikkaussalit saavat sähköä myös sähkökatkosten aikana, tärkeät mittalaitteet on kalibroitu, potilaiden nostolaitteet ovat turvallisia ja että autoklaavi on kunnossa steriilien lääketieteellisten toimenpiteiden takaamiseksi.

Inspectan laaja palveluvalikoima auttaa ennaltaehkäisemään riskejä ja parantamaan työntekijöiden, potilaiden ja tuotteiden turvallisuutta. Palvelemme alaa aina järjestelmäsertifioinneista hissien, paloilmoittimien ja sammutusjärjestelmien tarkastuksiin sekä autoklaavien validointiin ja mittalaitteiden kalibrointiin. Myös toimiviin ja turvallisiin puhdastiloihin liittyvät kysymykset ovat meille tuttuja. Autamme varmistamaan, että toiminta täyttää niin yrityksen omat kuin myös asiakkaiden, potilaiden ja terveysviranomaisten vaatimukset. Tuottamamme perusteellisen dokumentaation avulla voit valvoa prosessien ja laitteistoiden toimivuutta.

Poimintoja

Sertifioinnista vahvistusta potilasturvallisuuteen − toiminta arvioitava paikan päällä

Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman suomalaisen potilasturvallisuusstrategian yksi keskeisis...

Työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelut

Työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelut

Henkilöstön työkyky ja yrityksen työturvallisuus ovat erittäin tärkeitä johtamisen alueita kaikil...