Infrastruktuuri ja rakentaminen

 :

Infrastruktuuri ja rakentaminen

Varmista tuotannon ja rakentamiset laatu, vältä työtapaturmat ja onnettomuudet

Ympäröivä maailma vaikuttaa meistä jokaiseen, eikä vähiten infrastruktuuri- ja rakennusalan toimijoihin. Talouskasvuun, asuntopolitiikkaan ja rautateihin, lentoliikenteeseen sekä tieverkkoon liittyvät investoinnit ovat keskeisiä kysymyksiä liiketoiminnan onnistumisessa. Lisäksi haasteina ovat rakentamisen laatuun ja ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset.

Tämän vuoksi asiantuntijasta on apua. Inspecta tukee kaikenkokoisia yrityksiä tuotannon laadun varmistamisessa. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi laadunvalvonta-, laadunvarmistus- ja suunnitelmatarkastuspalvelut. Palvelumme tukevat myös projektinhallinnassa ja riskianalyyseissä, jotka auttavat välttämään vaarallisia ja kalliita onnettomuuksia. Lisäksi sertifioimme johtamisjärjestelmiä sekä rakennustuotteita. Tuotteiden laadun varmistaminen jo tuotantovaiheessa kannattaa, sillä se johtaa usein asiakasvalitusten vähenemiseen ja kustannussäästöihin.

Poimintoja

Teräsrakentamisen vaatimukset muuttuvat − tavoitteena laadukas ja kestävä teräsrakentaminen

Vuoden 2011 aikana teräsrakentamisessa siirrytään käyttämään uutta yleiseurooppalaista standardia, joka tuo yhteiset pelisäännöt koko alalle.

Inspecta keskeisessä roolissa muoviputkihitsausten laadunvalvonnassa

Inspecta Sertifiointi ja Muoviteollisuus ry:n ovat solmineet yhteistyösopimuksen muoviputkien hitsauskoulutuksen laadunvalvonnasta.