Energia

 :

Energia

Häiriötöntä sähkön ja lämmön tuotantoa hyvällä yhteistyöllä

Energiayritysten on samanaikaisesti varmistettava keskeytymätön tuotanto ja täytettävä lukuisia turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Mikäli järjestelmiä ei suunnitella, huolleta ja ylläpidetä systemaattisesti, voivat seuraukset olla odottamattomia ja kalliita. Tulevaisuudessa vaaditaan myös uusia innovatiivisia ideoita, jotta kasvavat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää.

Inspectalla on vuosikymmenien asiantuntemus energiateollisuuden turvallisuus- ja käytettävyyskysymyksistä. Kehittyneiden rikkomattomien menetelmien avulla virheet tai kriittiset alueet voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa. Materiaalianalyysit ja elinikätutkimukset tarjoavat syvällistä tietoa investointipäätöksiin. Tarjoamme apua laadunvalvonnassa sekä riskiperustaisten tarkastus-, modernisointi- ja investointisuunnitelmien laadinnassa. Laaja asiantuntijajoukkomme hoitaa suuretkin huoltoseisokit, ja koulutuspalvelut pitävät tietosi ajan tasalla. Toimimme myös Energiamarkkinaviraston hyväksymänä päästökaupan todentajana.

Inspecta tarjoaa asiantuntemusta ja työkaluja, joiden avulla voit toteuttaa oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan − maksimaalisen turvallisuuden ja kannattavuuden saavuttamiseksi.

Poimintoja
Biovakka

Painelaitteen uusinvestointi Biovakan biokaasulaitoksessa

Turussa toimiva Biovakka Oy tuottaa jätteistä ja lietteistä lannoitteita, lämpöä ja sähköä. Kun uutta biokaasulaitosta rakennettiin, sen turvallisuuteen ja tehokkuuteen panostettiin valtavasti. Käytettävyyden ja biokaasun tuotannon maksimoimiseksi Biovakka valitsi lietteenkäsittelyyn Cambi-prosessin ja Inspectan varmistamaan laitoksen turvallisuuden.

Uuden voimalaitoksen rakentaminen edellyttää myös kiinteistöasioiden huomiointia

Lahti Energia rakentaa parhaillaan uutta kaasutusvoimalaitosta, jonka polttoaineena käytetään noin 250 000 tonnia kierrätettyä jätettä joka vuosi. Inspectalla on KYVO2-hankkeessa rooli tarkastajana, testaajana ja konsulttina.