Kestävä kehitys

 :

Kestävä kehitys

Tarkastus, testaus, konsultointi, sertifiointi ja koulutus ovat kaikki turvallisuuteen ja laatuun liittyviä palveluja, jotka ovat tärkeässä osassa luomassa hyvin toimivaa yhteiskuntaa. Inspecta edustaa juuri tätä − turvallista ja kestävää yhteiskuntaa.

Työskentelemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voidaksemme parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta: vähentämällä riskejä, todentamalla standardienmukaisuutta ja tukemalla asiakkaita laadun ja prosessien parantamisessa. Palveluidemme avulla voidaan tunnistaa piileviä riskejä ja valmistautua ennalta arvaamattomaan ennen kuin riskit muuttuvat turhiksi kustannuksiksi, toimintahäiriöiksi tai pahimmassa tapauksessa henkilövahingoiksi.

Inspectan palveluiden avulla asiakkaat pyrkivät onnistumaan liiketoiminnassaan turvallisemmin, laadukkaammin, kestävämmin ja tuottavammin - eli vastuullisemmin. Samalla toimintamme ei palvele ainoastaan sinua ja yritystäsi, vaan koko yhteiskuntaamme.

Inspectan liiketoiminta edustaa luotettavaa ja turvallista, kestävää toimintaa. Omassa työssämme kestävää toimintaa ohjaavat neljä pääprinsiippiä, neljä Y:tä,vastuullisuusperiaatteineen

• Yritys – kestävää liiketoimintaa 
• Yhteiskunta – avoimet ajatukset 
• Ympäristö – liikkuvat asiantuntijat 
• Yksilö – valmentavat esimiehet

Lue vastuullisuusviestimme ohesta oikealta ja tutustu Inspectan kestävän toiminnan periaatteista kertovaan Trust & Quality Bookiin.