Painelaitteen uusinvestointi Biovakan biokaasulaitoksessa

 :

Painelaitteen uusinvestointi Biovakan biokaasulaitoksessa

Turussa toimiva Biovakka Oy tuottaa jätteistä ja lietteistä lannoitteita, lämpöä ja sähköä. Kun uutta biokaasulaitosta rakennettiin, sen turvallisuuteen ja tehokkuuteen panostettiin valtavasti. Käytettävyyden ja biokaasun tuotannon maksimoimiseksi Biovakka valitsi lietteenkäsittelyyn Cambi-prosessin ja Inspectan varmistamaan laitoksen turvallisuuden.

Erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset

Cambi-prosessin hydrolyysi (THP, Thermal Hydrolysis Process) on korkeapaineinen höyrystävä esikäsittelymenetelmä yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä koostuvalle lietteelle ja biojätteille.

Käsittelyssä liete lämmitetään höyryllä 160˚C:seen 6 baarin paineessa. Tämä merkitsi sitä, että laitteille, esimerkiksi mädätyssäiliöille, putkistoille ja lisävarusteille, piti suorittaa painelaitedirektiivi 97/23/EY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

“Kuvitelkaa, mitä tapahtuisi, jos paineenalennusventtiili ei toimisi oletetulla tavalla; millainen paine muodostuisi reaktorin sisällä. Se saisi aikaan todella suuria vahinkoja. Tarkastuksiin tarvitsemme ulkopuolista apua, ja asetamme valitsemallemme yhteistyökumppanillemme erittäin suuret vaatimukset”, sanoo Stefan Sandbacka. Hän on Cambin edustaja Suomessa, ja tekee tiiviistä yhteistyötä Biovakan kanssa.

Erinomaisten tulosten ja hyvän saatavuuden yhdistelmä

Inspectalla on kansallisen akkreditointielimen arvioima pätevyys, jonka perusteella Inspectalle on myönnetty oikeus myöntää kansainvälisten akkreditointielinten, kuten European cooperation for Accreditation (EA) arviontimenettelyjen mukaisia sertifikaatteja. Ilmoitettuna tarkastuslaitoksena Inspecta tarjosi Biovakalle juuri toivottua, painelaitedirektiivin mukaista ratkaisua, joka ylitti odotukset.

“Inspecta hallitsee koko tarkastusprosessin eri vaiheet. He koordinoivat koko toimenpiteen tarkastuksesta ja testauksesta varmennukseen”, kertoo Sandbacka. Voimalaitoksen rakennusaikaan meillä oli ongelmia viivästyneiden toimitusten kanssa, joten tarvitsimme Inspectan palveluja välittömästi. Näin tapahtui kahdesti jopa viikonlopun aikana!”, kertoo Sandbacka. “Inspectan työntekijät olivat aina ammattitaitoisia ja päteviä, ja he pystyivät auttamaan meitä siten, että työt etenivät ilman suuria viivästyksiä. Heidän toimintansa teki meihin erittäin suuren vaikutuksen”, hän sanoo.

Yhteistyökumppani tukee kasvua

“Inspectan henkilöstö on erittäin ammattitaitoista ja he toimivat joustavasti. Juuri tällaista yhteistyökumppania tarvitsemme, kun yrityksemme kasvaa tulevaisuudessa”, täydentää Janne Lehtonen, Biovakka Suomi Oy:n tekninen päällikkö.