Vain toimiva turvallisuustekniikka auttaa

Turvakameroita ja muita turvallisuustekniikan laitteita löytyy lähes joka työpaikalta ja kadun kulmalta. Laitteet puolustavat paikkaansa, sillä niistä on poliisille usein pettämätön apu rikosten selvittelyssä. Mutta kuka vastaa toimivatko turvallisuustekniikan laitteet? Vaativatko ostajat laadunvarmistusta vai ostetaanko laitteita vain ”muodon vuoksi”?

Kulunvalvontaa, videovalvontaa, rikosilmoitin-, paloturva-, tuotesuojaus- sekä henkilöturvajärjestelmiä tarjoavan Niscayahin toimitusjohtajan TurvakameraKettil Stenbergin mielestä laatuun ei kiinnitetä riittävästi huomiota, sillä usein mahdollisimman alhainen tuntihinta ratkaisee. Tämä voi kuitenkin tulla kalliiksi, sillä turvallisuustekniikan toimivuus tai toimimattomuus paljastuu usein vasta käytännössä.

Kuka huolehtii kokonaisuudesta?

”Kun yritys sijoittaa turvallisuuteen, kannattaisi ostohinnan sijaan ennemmin miettiä sijoituksen tuomaa arvoa mahdollisessa vaara- ja vahinkotilanteessa. Entä jos valvontakameran laatu onkin huono? Tai jos paloturvajärjestelmät eivät toimi tosipaikan tullen?

Uudetkaan laitteet eivät takaa toimivuutta, jos järjestelmää ylläpidetään kehnosti. Näin käy sitä herkemmin, mitä pienemmissä paloissa

Ketti Stenberg, Niscayah
Ketti Stenberg, Niscayah

turvallisuustekniikka on hankittu. Kuka on vastuussa kokonaisuuden toimivuudesta, jos yksi yritys myy yhden laitteen, toinen toisen ja kolmas ohjelmat?”, Stenberg kysyy.

Niscayahilla on Inspectan kautta ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti sekä Finanssialan Keskusliiton myöntämä hälytyskeskushyväksyntä. Inspecta tekee tiivistä yhteistyötä Finanssialan Keskusliiton kanssa mm. hälytyskeskus- ja rikosilmoitinliikehyväksyntöjen osalta tehden niihin liittyvän arvioinnin.

Systemaattinen johtaminen avainasemassa

”Sertifikaatit itsessään eivät takaa laatua, mutta ne kertovat siitä, että turvallisuustekniikkaa ja siihen liittyviä palveluja tarjoava yritys haluaa panostaa laatuun. Sertifioinnit tarkoittavat nimittäin ainakin sitä, että laatua ja siihen liittyviä asioita mietitään ja hoidetaan systemaattisesti, ei vasemman käden pikkurillillä”, Stenberg painottaa.

Hän jatkaa: ”Todistukset ja sertifikaatit helpottavat päätöksen tekoa; ulkopuolinen taho on jo arvioinut yrityksen toimintaa. Tällöin pienelläkin paneutumisella saa varmuutta turvallisuustekniikan toimivuuteen jo ennakolta.”

Teksti: Hanna Harjula
Kuvat: Niscayah ja Stock.XCHNG

Sivu luotu: 17 touko 2012