Tarkastukset ovat tärkeä osa ydinturvallisuutta

Ydinvoimateollisuuden turvallisuudesta puhuttaessa mikään ei voi korvata kokemusta ja ammattitaitoa. Inspectan asiantuntijoilla on vankka käytännön tausta vaativista turvallisuus- ja laatutehtävistä.

Yksi Inspectan tärkeimmistä asiakastoimialoista on ydinvoima. Inspecta on ollut alusta lähtien asiantuntijayrityksenä mukana kaikkien Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloiden rakentamisessa. Näin yritykseen on kertynyt paljon kokemusta ja tietoa ydinvoimaloiden rakentamisen ja käytön ajalta.

"Ydinvoima-alalla laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat kovia ja siksi on oleellista, että muun muassa testauksia ja tarkastuksia tehdään riittävän kattavasti ja tiheästi. Toimitamme sekä luvanvaraisia tarkastus- ja testauspalveluja että monia parhaaseen asiantuntemukseen pohjautuvia ratkaisuja", toteaa Inspecta Suomen maajohtaja Timo Okkonen.

Timo Okkonen 240 px
Ydinvoima-alalla on oleellista tuntea vaatimukset ja varmistaa niiden täyttyminen – näin maksimoidaan onnistumiset ja minimoidaan riskit, Timo Okkonen toteaa.

Okkosella on henkilökohtaisestikin pitkä kokemus ydinvoima-asioista: mies on toiminut alalla 1980-luvun lopulta asti ja väitellyt tekniikan tohtoriksi ydinturvallisuudesta. Hän on työskennellyt alalla eri tehtävissä, muun muassa viranomaispuolella, laitostoimittajalla ja vuodesta 2005 Inspectassa.

Ennakoivaa turvallisuus- ja käyttövarmuustyötä

Testauspuolella Inspecta tarjoaa komponenttien valmistuksen ja käytön aikaisia palveluja. Yritys haluaa olla edelläkävijä uusien ainetta rikkomattomien testausmenetelmien (NDT) soveltamisessa ja panostaa jatkuvasti niiden kehittämiseen. NDT-menetelmien pätevöinti turvallisuuskriittisille komponenteille vaatii erityistä huippuosaamista.

"Ydinvoimalaitosten rakennusprojekteissa teemme testejä ennen laitoksen käyttöönottoa, jotta asiakkaamme tuntisivat tärkeiden prosessikomponenttien tarkan tilan ennen käyttövaihetta", Okkonen selvittää.

Myös kaikenlaiset tarkastukset ovat oleellinen osa ydinturvallisuutta. Inspecta tekee teknisiä tarkastuksia ja valvontoja koko ydinvoimalan elinkaaren ajan niin suunnittelu-, valmistus- kuin käyttövaiheessa. Yritys tarkastaa muun muassa painelaitteita ja sähkölaitteistoja.

"Lisäksi toteutamme erilaisia henkilöiden ja johtamisjärjestelmien sertifiointeja. Alalla toimivien osaajien ja yritysten on täytettävä ydinvoima-alan erityisvaatimukset."

Palveluvalikoimaan kuuluvat myös koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Esimerkiksi alihankkijoiden koulutukset ja toimitusketjujen valvontatehtävät edellyttävät kovaa kokemusta, jota asiantuntijoille kertyy vuosien varrella tehtävien tuhansien varmistusten kautta.

"Uskon, että osaamistamme voidaan käyttää tulevaisuudessa entistä ennakoivammin. Asiantuntijoillamme on paljon annettavaa jo projektien valmistelu- ja hankintavaiheessa sekä erilaisia suunnitelmia katselmoitaessa", Okkonen huomauttaa.

 

Teksti: Jaana Rantalainen
Kuva: Inspecta

Sivu luotu: 24 syys 2012