Muistitko ajatella savunpoistoa? Tarkastukset paljastavat lukuisia puutteita paloturvallisuuden unohdetulta alueelta

Inspecta on hiljattain alkanut tarkastaa muiden kiinteistöteknisten laitteiden rinnalla myös savunpoistolaitteistoja. Tähän mennessä tehtyjen savunpoistolaitteistojen tarkastuksissa noin 90 prosentissa on löytynyt huomautettavaa. Savunpoistosta huolehtiminen jää siis liian usein lapsipuolen asemaan, vaikka palotilanteessa suurimmat henkilö- ja aineelliset vahingot ovatkin usein savun aiheuttamia.

Palokuolemien määrä on Suomessa huomattavan suuri suhteessa muuhun Länsi-Eurooppaan. Suurten ikäluokkien ikääntyessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Sisäasiainministeriön pelastusosasto ovat ennustaneet palokuolemien määrän edelleen kasvavan. Sekä henkilö- että omaisuusvahinkojen vähentämisessä keskeisessä roolissa onkin usein tiedostamaton osa-alue – savunpoisto.

Kiinteistön omistaja ja haltija eivät voi paeta vastuuta

Paitsi savunpoiston tärkeyttä, myöskään siihen liittyviä vastuita ei usein tiedosteta. Pelastustoimen lainsäädännön mukaan kiinteistön turvallisuus on kuitenkin aina kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Tämä vastuu sisältää myös paloturvallisuuden savunpoistojärjestelmineen.

”Vastuuseen kuuluu muun muassa se, että kiinteistön omistajan tai haltijan on nimettävä savunpoistolaitteistolle koulutuksen saanut vastaava hoitaja ja tälle varamies. Savunpoistolaitteistoille on myös laadittava huolto- ja kunnossapito-ohjelmat valmistajien antamien ohjeiden mukaan”, kertoo Inspectan tarkastusinsinööri Severi Seppänen.

Severi Seppänen, Inspecta
Severi Seppänen, Inspecta 

Savunpoistolaitteisto on huollettava laitteiden huolto-ohjeiden mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Huollon yhteydessä laitteiston toiminta tarkastetaan ja osa savunpoistolaitteista testataan.

Savunpoistolaitteiston toiminnan tarkastus on tehtävä säännöllisesti vähintään puolen vuoden välein. Näin varmistetaan, että savunpoistolaitteisto on jatkuvasti täydessä toimintakunnossa.

”Monissa kiinteistöissä savunpoistonlaitteistojen vastuuhenkilö on yhä nimeämättä ja kouluttamatta. Tällöin on vaarana, että säännölliset testaukset jäävät tekemättä. Säännölliset huollot, testaukset ja tarkastukset ovat paras keino varmistaa savunpoistolaitteiden oikea toiminta tulipalon sattuessa”, Severi Seppänen toteaa.

Puutteita löytyy paljon

Jo tähän mennessä tehdyissä tarkastuksissa lähes kaikista laitteistoista on löydetty puutteita. Joko ne eivät ole toimineet ollenkaan tai eivät ainakaan suunnitellulla tavalla. Ongelmat johtuvat useimmissa tapauksissa huollon puutteesta.

Savunpoistolaitteistojen tarkastustoimintaa ei toistaiseksi ole säädelty lainsäädännössä, toisin kuten esimerkiksi paloilmaisimien ja sammutuslaitteistojen. ”Maassamme savunpoistolaitteistoihin on investoitu huomattava summa. Silti niiden huoltoihin ja tarkastuksiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Vuosittain laitteistoja pitäisi tarkastaa satoja”, huomauttaa paloturvallisuuden toimialapäällikkö Jouni Holm Inspectasta.

”Paloilmoittimet on lakisääteisesti tarkastettava kolmen vuoden välein ja niissä Savunpoistoluukkuvastaavia ongelmia ei samassa mittakaavassa juuri ole”, Holm kertoo ja jatkaa: ”Savunpoistolaitteistojen tarkastusten saattaminen lakisääteisiksi on kyllä harkitsemisen arvoinen asia”. Ennen Inspectan kehittämää tarkastuspalvelua ei savunpoistolaitteita varsinaisesti ole tarkastanut mikään ulkopuolinen taho.

Tehdyt tarkastukset ovat paljastaneet myös suunnittelun aiheuttamia ongelmia – varsinaisia pätevyysvaatimuksia savunpoistolaitteiston suunnittelijoille ei Suomessa ole asetettu.  Puutteita voi syntyä, jos suunnittelusta vastanneen henkilön ammattitaito ei ole ollut riittävällä tasolla. Holm toivoisikin, että tarkastajat voisivat olla mukana jo uusien laitteistojen suunnitteluvaiheessa antamassa lausuntoja. ”Huomiota pitäisi kiinnittää esimerkiksi savunpoistoluukkujen riittävään kokoon.”

Holm peräänkuuluttaa myös kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua kaikkiin kiinteistöihin. ”Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun eri järjestelmien toimintaa arvioidaan yhdessä. Onko esimerkiksi sammutuslaitteiston mitoitus riittävä savunpoiston toimiessa?”

Asenne ratkaisee

Mikään järjestelmä ei kuitenkaan takaa turvallisuutta, mikäli turvallisuusasenne ei ole kunnossa: rakennuksen haltijan tulee nähdä turvallisuus tärkeänä osana omaa toimintaansa. Rakennuksen turvallisuudesta huolehtiminen tukee niin rakennuksen omistajan kuin siinä toimintaa harjoittavien yrityksien liiketoimintaa sekä toiminnan jatkuvuutta.

Paloturvallisuudessa toiminnan motivaattori löytyy läheltä – usein ajatus omalle kohdalle osuvasta tai läheiselle sattuvasta tulipalosta riittää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

  • Severi Seppänen, p. 050 593 5522
  • Jouni Holm, p. 050 562 7783
  • Sähköpostiosoittemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@inspecta.com

Teksti: Hanna Harjula
Kuvat: Hanna Harjula / Severi Seppänen

Sivu luotu: 18 joulu 2012