Laadukkaalla työkykyjohtamisella tulosta

Uusi palvelu auttaa yrityksiä nostamaan työhyvinvoinnin tasoa ja alentamaan työkyvyttömyyden kustannuksia.

Työterveys- ja työhyvinvointipalveluja ostetaan ja hallitaan yrityksissä usein hatarin perustein ja niiden hallintaa pidetään vaikeana. Kun palveluja, tutkimuksia ja vastaanottokäyntejä ostetaan, huomiota kiinnitetään yleisesti palveluiden hintoihin, ei niiden tarpeeseen. Tuoreessa tutkimuksessa huomattiin, että vastinetta rahalle ei välttämättä tule, vaikka yritys panostaisi hyvinkin runsaasti työterveyshuoltoon ja työhyvinvointiin.

Työkykyjohtamisen laatua on kuitenkin mahdollista parantaa samalla, kun sen kustannuksia alennetaan. Tätä varten Inspecta ja Hoffmanco International ovatInspecta & Hoffmanco, logot kehittäneet palvelun, joka auttaa yrityksiä johtamaan henkilöstönsä työkykyä ja saavuttamaan samanaikaisesti huomattavia taloudellisia säästöjä.  Palveluidea perustuu työkykyjohtamisen laatumatkan määrittämiseen ja sen jatkuvaan seurantaan.  Tätä kautta työkykyjohtamista voidaan mitata yksiselitteisesti ja ohjata kohti asettuja tavoitetasoja.  

Työkykyjohtamisen laatumatka -palvelukokonaisuuteen kuuluvat Hoffmancon tuottamat taloustiedot ja Inspectan työkykyjohtamisen arviointiosaaminen. Palvelu selvittää muun muassa yrityksen työkykyjohtamisen taloudellisen ja toiminnallisen tilan sekä keskeisimmät kehittämiskohteet. Lisäksi se selvittää esimerkiksi yrityksen työkyvyttömyysriskitilanteen reaaliaikaisesti. Yritys saa konkreettista apua myös työterveyspalveluiden ostamiseen.

TyoymparistoTyöterveyshuollon näkökulmasta palvelu tarjoaa asiakasyrityksen ja työterveyshuollon väliseen sopimusrajapintaan yksiselitteisen laaduntuottokyvyn mittariston, jonka perusteella yrityksen ja työterveyshuollon yhteistä onnistumista työkyvyttömyysriskien torjunnassa  voidaan mitata kiistattomasti.  Tätä kautta työterveyshuollolla on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää omien asiakkaidensa asiakastyytyväisyyttä tavalla, jota ei perinteisillä toimintamalleilla voida saavuttaa.

Laatu ja tulokset unohdetaan

Inspectan liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen muistuttaa, että työterveyspalveluja valittaessa kyseessä ovat sekä ihmisen hyvinvointi että erittäin suuret rahasummat:

”Tästä huolimatta työkykyjohtamisen palvelulaadun, toiminnan tuloksellisuuden ja yrityksen ja työterveyshuollon yhteisen onnistumisen arviointi jää tyypillisesti hyvin abstraktille tasolle – näiden asioiden mittaamiseen tarvitaan lisää konkretiaa.”

Hoffmancon varatoimitusjohtaja Thomas Westerholm puolestaan huomauttaa, että vaikka työkyky usein koetaan pehmeäksi asiaksi, sitä ei voida kehittää epämääräisesti.

”Työkyvyttömyydestä maksetaan iso lasku. Suorissa kuluissa summa on tyypillisesti 8–10 % yrityksen palkkasummasta, tai noin 3500 euroa per työntekijä per vuosi. Näin suurissa kuluissa ei ole mitään epämääräistä. Tärkeintä on mitata konkreettisia tuloksia ja kustannuksia, ei lääkärin vastaanotolla vietettyjä minuutteja.”

Työterveyslaitoksen, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, SAK:n ja PwC:n ja Hoffmancon tuoreen tutkimuksen mukaan monen yrityksen sairauspoissaolot ovat kasvaneet, vaikka työterveyshuoltoon on panostettu enemmän.

”Jos yrityksen sisäistä työkykyjohtamista ja työterveyshuollon palvelutuotannon johtamista ei ole kytketty saumattomasti toisiinsa,  työkyvyttömyyskulut näyttävät kasvavan lähes hallitsemattomasti”, sanoo Kasurinen.

Lisätietoja antavat:

 

  • Inspecta, liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen, puh. 050 3615121, tomi.kasurinen@inspecta.com
  • Hoffmanco, varatoimitusjohtaja Thomas Westerholm, puh. 040 511 3176, thomas.westerholm@hoffmanco.fi
Sivu luotu: 06 syys 2012