Asiantuntemus auttaa taltuttamaan kemikaaliturvallisuuden vaanivat vaarat

Kemikaaliturvallisuus, onko se jotain jota tarvitaan laboratoriotakki päällä työskennellessä? Missään nimessä kyse ei ole vain tästä, sillä sana pitää sisällään paljon enemmän kuin ensi kuulemalta voisi kuvitella.

”Kemikaaliturvallisuus koskettaa laajasti kaikkia toimijoita, jotka ovat työssään tekemisissä erilaisten kemiallisten aineiden kanssa. Kemikaaliturvallisuudella tarkoitetaankin koko laitoksen kokonaisturvallisuutta ja sen valvontaa.  Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kemikaalilainsäädännön alaisuuteen kuuluvat asiat, alkaen kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista, vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista aina esimerkiksi työturvallisuuteen, paloturvallisuuteen ja ATEX-asioihin”, kertoo Inspectan asiantuntija Hanna Kulmala.

Yritysten avun tarpeet vaihtelevat

Kemikaaliturvallisuusasioissa yritysten avun tarpeet vaihtelevat suuresti esimerkiksi yrityksen koon mukaan, Kulmala kertoo. ”Pienemmät yritykset kaipaavat usein perustietoa esimerkiksi kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista. Mitä kemikaaleja pitää säilyttää erillään toisistaan? Mitä suojavälineitä on oltava saatavilla? Yksinkertaisillakin kysymyksillä voidaan saada aikaan merkittäviä turvallisuusparannuksia. Tunnetko käyttämiesi kemikaalien ominaisuudet? Onko ajantasainen käyttöturvallisuustiedote saatavilla? Miten toimit poikkeustilanteissa?”, Hanna Kulmala kuvailee.

”Tyypillinen tarve isommassa yrityksessä on esimerkiksi vaaran arviointi investointihankkeen yhteydessä. Kun yrityksen oma henkilöstö on kiireinen itse projektissa, tarvitaan ulkopuolinen taho vetämään ja raportoimaan vaarojen arviointia”, Kulmala jatkaa.

Lukuisia parannuskohteita rakennusvaiheesta prosessiin

Metsä Fibre, Joutseno
Uusi laitos rakenteilla Joutsenossa.
Kuva: Metsä Fibre

Juuri tällaisessa projektissa turvallisuusasiat ovat viime aikoina olleet tapetilla Joutsenossa, jossa Metsä Fibren tehtaalla vaaran arviointi toteutettiin rakenteilla olevalle polysulfidilaitokselle. ”Projekti käynnistyi kesäkuussa 2012,kun teimme kaupat päälaitetoimittajamme kanssa. Pian tämän jälkeen juttelin TUKES:n edustajan kanssa, ja pienen mutkan kautta päädyin lopulta keskusteluun Inspectan Hanna Kulmalan kanssa”, kertoo Team Manager Kari Koskinen.

”Ensimmäisellä tapaamisella Hanna tuntui jo sopivalta henkilöltä auttamaan meitä. Vaaran arviointi sujui todella hyvin, sillä löysimme lukuisia parannuskohteita, esimerkiksi laitevalmistukseen ja -asennukseen sekä lopullisiin prosessiratkaisuihin liittyen. Yleensähän arviointi tehdään vasta käynnistysvaiheessa, mutta nyt pääsimme puuttumaan asioihin jo ennakolta. Näin emme keskittyneet vain tulevaan prosessiin vaan myös siihen, mitä sen ympärillä tapahtuu”, Koskinen kiittelee.

”Samalla tuli sivussakin esiin asioita, jotka olisi myöhemmin pitänyt tehdä joka tapauksessa. Kokonaisuudessaan projekti on uutta sekä meille että päälaitetoimittajalle, sillä vastaavaa hanketta ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Eri osapuolet olivat aktiivisesti mukana arvioinnissa, jolloin saimme yhdessä jaettua ja jalostettua tarvittavaa tietoa”, hän jatkaa.

Laitoskokonaisuus on parhaillaan viranomaisten arvioinnissa, mutta jatkoaskelet on jo harkittu. ”Käyttöönottokoulutukset alkavat ensi vuonna maaliskuussa, jolloin vaaran arvioinnit ovat mukana osana koulutuspakettia. Lisäksi olemme alustavasti sopineet päivitetystä vaaran arvioinnista noin vuoden käyttöiän jälkeen. Tärkeää on saada myös opit hyötyyn seuraavia projekteja varten”, Kari Koskinen toteaa.

Ulkopuoliset silmät ja korvat auttavat tunnistamaan vaaroja

Hanna Kulmala, Inspecta
Hanna Kulmala, Inspecta

Inspectan asiantuntijapalvelut kattavat muun muassa kemikaaliasioiden konsultoinnin, lakisääteiset määräaikaistarkastukset esim. painelaitteiden, kemikaalisäiliöiden ja nestekaasulaitosten osalta, kemikaalisäiliöiden ja putkistojen kunnossapitosuunnitelmien laadinnan ja/tai seurannan, viranomaisvelvoitteiden täyttymisen arvioinnin, korjaus- ja muutostöiden arvioinnin ja koulutuspalvelut.

”Kemikaalien kanssa toimiminen on aina riskialtista, joten turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien ehkäiseminen on kaikkien palveluiden perusta. Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin perusteella asiakas saa tietoa oman toimintansa turvallisuustasosta ja pystyy jatkossa kohdentamaan resurssejaan oikeisiin asioihin”, Kulmala kuvailee. ”Lähes aina ulkopuolisen asiantuntijan tekemä katselmus tuo esille asioita, joita ei sisäisissä tarkastuksissa löydetä. Ihminen on yllättävän sokea omille tutuille asioille, puhumattakaan tuntemattomammista seikoista”, hän päättää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

  • Hanna Kulmala, p. 050 443 2650
  • Juha Hämäläinen, p. 0500 176 752
  • Sähköpostiosoittemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@inspecta.com

Teksti: Hanna Harjula

Sivu luotu: 18 joulu 2012