VIDEOARTIKKELI: Työtä keskellä yötä - sillan koekuormitus Kirstulassa

 Kuvaaja: Tuomas Suominen

VIDEOARTIKKELI: Työtä keskellä yötä - sillan koekuormitus Kirstulassa

Kirstulan silta Hämeenlinnassa on rakenteellisesti kunnossa, mutta viereisen sillan purkutyöstä johtuen sillalle tulee jatkossa normaalia enemmän liikennettä. Sillan painorajoitusten määrittämiseksi tarvittiin mittaustuloksia kuormituskestävyydestä sekä analyysi siitä, millaista liikennettä sillalle voidaan päästää. Inspecta suoritti sillan koekuormituksen Hämeenlinnan yöllä 20.12.2014.

Kirstulan silta Hämeenlinnassa on rakenteellisesti kunnossa, mutta viereisen sillan purkutyöstä johtuen sillalle tulee jatkossa normaalia enemmän liikennettä. Sillan painorajoitusten määrittämiseksi tarvittiin mittaustuloksia kuormituskestävyydestä sekä analyysi siitä, millaista liikennettä sillalle voidaan päästää. Inspecta suoritti sillan koekuormituksen Hämeenlinnan yöllä 20.12.2014. 
Mittaustulokset muodonmuutoksista
Koekuormituksella pyrittiin mittaamaan teräsbetonisessa palkkisillassa syntyviä muodonmuutoksia, kun sen päälle ajetaan painavia ajoneuvoja, esimerkiksi telibussi ja ajoneuvoyhdistelmä. Inspectan vastuulla projektissa oli suorittaa mittausantureiden asennus, hoitaa ratatyöturvallisuuteen liittyvät asiat, toteuttaa mittaukset ja toimittaa mittaustulokset siltasuunnittelijalle ja liikennevirastoon. 
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään mukaan siltaan asennettiin kolmenlaisia antureita, joiden mittaustulokset täydensivät toisiaan. Siltaan asennettiin venymäliuskoja, jotka mittasivat sillan teräksissä syntyviä muodonmuutoksia. Näiden lisäksi asennettiin pitkän jännevälin valokuituantureita: kussakin on oma muisti ja tallennusyksikkö. Valokuituanturit tallensivat kaikki staattiset ja dynaamiset muodonmuutokset. Lisäksi sillan alle asennettiin kuusi prismaa, joilla mitattiin, miten paljon sillan jänteet taipuivat koekuormituksen aikana. 
Selkeää tietoa siltasuunnittelijalle
Sillan koekuormituksen tuloksena suunnittelija saa Inspectalta muodonmuutosarvot taulukkomuodossa. Tarvittaessa tiedot saa myös kuvaajina, joista kunkin ajoneuvon aiheuttamat kuormitusvaikutukset ajoaikoineen ovat selvästi havaittavissa. Inspectalla on mahdollisuus käyttää useita eri mittaustapoja ja näistä saatujen tulosten vertaaminen antaa suunnittelijalle lisävarmuutta johtopäätösten tekoon. 
KATSO VIDEOT KOEKUORMITUKSEN VAIHEISTA: 
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään haastattelu ennen koekuormitusta: 
Koekuormitusvideo yöllä: 
http://www.youtube.com/watch?v=vONLCVIJgTI
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään haastattelu koekuormituksen tuloksista: 
http://www.youtube.com/watch?v=TYVfTUpPg4A
Inspecta tarjoaa monia rakennusten ja rakenteiden mittaamiseen liittyviä palveluita. Saatavilla ovat mm. paalumittaukset, siltojen monitorointi ja koekuormituspalvelut sekä kattorakenteiden monitorointi. Saatavilla on myös ajoneuvo- ja akselipainopunnitus 

Mittaustulokset muodonmuutoksista

Koekuormituksella pyrittiin mittaamaan teräsbetonisessa palkkisillassa syntyviä muodonmuutoksia, kun sen päälle ajetaan painavia ajoneuvoja, esimerkiksi telibussi ja ajoneuvoyhdistelmä. Inspectan vastuulla projektissa oli suorittaa mittausantureiden asennus, hoitaa ratatyöturvallisuuteen liittyvät asiat, toteuttaa mittaukset ja toimittaa mittaustulokset siltasuunnittelijalle ja liikennevirastoon. 
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään mukaan siltaan asennettiin kolmenlaisia antureita, joiden mittaustulokset täydensivät toisiaan. Siltaan asennettiin venymäliuskoja, jotka mittasivat sillan teräksissä syntyviä muodonmuutoksia. Näiden lisäksi asennettiin pitkän jännevälin valokuituantureita: kussakin on oma muisti ja tallennusyksikkö. Valokuituanturit tallensivat kaikki staattiset ja dynaamiset muodonmuutokset. Lisäksi sillan alle asennettiin kuusi prismaa, joilla mitattiin, miten paljon sillan jänteet taipuivat koekuormituksen aikana. 


Selkeää tietoa siltasuunnittelijalle


Sillan koekuormituksen tuloksena suunnittelija saa Inspectalta muodonmuutosarvot taulukkomuodossa. Tarvittaessa tiedot saa myös kuvaajina, joista kunkin ajoneuvon aiheuttamat kuormitusvaikutukset ajoaikoineen ovat selvästi havaittavissa. Inspectalla on mahdollisuus käyttää useita eri mittaustapoja ja näistä saatujen tulosten vertaaminen antaa suunnittelijalle lisävarmuutta johtopäätösten tekoon. 

KATSO VIDEOT KOEKUORMITUKSEN VAIHEISTA: 

 
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään haastattelu ennen koekuormitusta: 

 
Työvideo koekuormituksesta

 
Inspectan tuotepäällikkö Leena Sarell-Kankaanpään haastattelu koekuormituksen tuloksista.


Inspecta tarjoaa monia rakennusten ja rakenteiden mittaamiseen liittyviä palveluita. Saatavilla ovat mm. paalumittaukset, siltojen monitorointi ja koekuormituspalvelut sekä kattorakenteiden monitorointi. Saatavilla on myös ajoneuvo- ja akselipainopunnitus 

Sivu luotu: 13 helmi 2015