VIDEOARTIKKELI: Mikrobilaboratorio pähkinänkuoressa

 Kuvaaja: Tuomas Suominen

VIDEOARTIKKELI: Mikrobilaboratorio pähkinänkuoressa

Miten mikrobeja tutkitaan Inspectan tutkimuslaboratoriossa? Artikkelissa esitellään videoin Inspectan omistaman Kiralabin mikrobilaboratoriopuolen toimintaa. Videolla on haastateltu laboratoriopäällikkö Paula Kurolaa sisäilmanäytteisiin ja rakennusmateriaalinäytteisiin liittyen.

VIDEO 1/3: Mikä on Kiralabin mikrobipuoli?Videolla Paula Kurola kertoo, että Inspectan omistama laboratorio toimii asumisterveysmikrobiologian toimialalla. Mikrobilaboratoriossa tehdään mikrobianalyysejä materiaalinäytteistä ja ilmanäytteistä laimennusviljelymenetelmällä. Kurola kertoo, että suurin asiakas on Inspecta. Inspectan tutkimussektori ottaa näytteitä, joita analysoidaan laboratoriossa. Muita asiakkaita ovat esimerkiksi rakennusalalla toimivat yritykset.


VIDEO 2/3: Miten sisäilmanäytteitä kerätään?Mutta miten ihmeessä sisäilmaa otetaan talteen ja tutkitaan? Kurola kertoo, että sisäilmanäyte otetaan keräimen avulla, sen sisään laitetaan elatusainemaljoja. Tämän jälkeen keräimen läpi ajetaan pumpulla tehostetusti ilmaa. Ilman sisällä olevat mikrobit jäävät maljoille. Näitä näytteitä kasvatetaan ja tutkitaan. Ilmanäyte kertoo hetkellisestä ilman mikrobipitoisuudesta. Kyseessä on satunnainen otos huonetilasta, kun tutkitaan mahdollista sisäilmaongelmaa


VIDEO 3/3: Miten rakennusmateriaalinäytteitä tutkitaan?Paula Kurola käyttää esimerkkeinä tyypillisiä rakentamiseen liittyviä materiaalinäytteitä, villaa ja puuta. Kiralabin mikrobilaboratoriossa on kaksi tapaa tutkia näytteitä. Nämä ovat suoraviljelymenetelmä ja laimennusviljelymenetelmä. Suoraviljelymenetelmässä materiaalia asetetaan suoraan maljoille, esimerkiksi puuta voidaan vuolla tai villaa hienontaa. Sitten näytettä kasvatetaan ja luetaan tulokset. Laimennusviljelymenetelmässä materiaali uutetaan nesteen sekaan ja nesteestä tehdään laimennussarja, josta saadaan mikrobipitoisuus. Kuntotutkijat käyttävät tuloksia osana johtopäätöksiään ja toimenpide-ehdotuksiaan, kun he tutkivat mitkä rakenteet ovat vaurioituneet.

Sivu luotu: 12 helmi 2015