Korvaako FI-varmennustodistus aikaisemman FI-sertifikaatin betoniteollisuudessa?

FI-varmennustodistuksesta uusi sertifikaatti betoniteollisuuden laadunvarmistukseen

 :

Korvaako FI-varmennustodistus aikaisemman FI-sertifikaatin betoniteollisuudessa?

Ympäristöministeriö tiedotti aiemmin uudesta betoniteollisuutta koskevasta FI-varmennustodistuksesta. Vuonna 2013 voimaan tullut laki edellyttää, että valmisbetonin kelpoisuus talonrakentamisen rakenteisiin osoitetaan uudella FI-varmennustodistuksella. Kysyimme Inspectan tuotesertifioinnin toimialapäällikkö Matti Virtaselta mitä oleellisia eroja uudella FI-varmennustodistuksella on aiempaan Fi-sertifikaattiin verrattuna.

"FI-sertifikaatti on vieläkin tärkeä osa laadunvarmistusta. Uusi varmennustodistus ei kata kaikkia laatuvaatimuksia, joita suomessa on totuttu valmisbetonilta ja betonivalmisosilta vaatimaan." sanoo toimialapäällikkö Matti Virtanen Inspectalta.


Miten uusi Fi-varmennustodistus eroaa CE-sertifikaatista ja FI-merkistä?

”Monille rakennustuotteille vaaditaan CE-sertifiontia, eli niillä on yhteinen eurooppalainen arviointikriteeristö tuotevertailun pohjaksi. CE-sertifiointia ei kuitenkaan voida toteuttaa valmisbetonille. Varmennustodistus on uusi hyväksyntämenettely, jolla osoitetaan rakennustuotteen kelpoisuus talonrakentamiseen viranomaisvaatimusten puolesta. Todistus kertoo esimerkiksi täyttääkö tuote sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. ”

Tarvitaanko vielä FI-sertifikaattia?

”FI-sertifikaatti on vieläkin tärkeä osa laadunvarmistusta. Uusi varmennustodistus ei kata kaikkia erikoisbetoneita eikä laatuvaatimuksia, joita suomessa on totuttu valmisbetonilta ja betonivalmisosilta vaatimaan. Erikoisbetoneita ovat siltabetoni, kuumabetoni ja pakkasbetoni. Lisäksi FI-sertifikaatti ottaa huomioon paremmin asiakasnäkökulman, esimerkiksi valmisbetonitoimittajan henkilökunnan riittävän pätevyyden ja useat valmisbetonin, sen valmistuksen ja laitteistojen laatuvaatimukset.”  

Mitä Inspecta tekee FI-varmennustodistuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi?

”Sertifiointiin kuuluu laadukkaan prosessin ja sen suorittamiseen osallistuvien ihmisten, koneiden ja laitteiden tarkastaminen aika-ajoin. Teemme kaksi tarkastuskäyntiä vuodessa riippuen valmistajasta, tarkastamme että laatukäsikirja on ajan tasalla ja laadusta vastaavat henkilöt ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Otamme myös kantaa miten tilat, koneet ja laitteet on järjestetty. Betoniteollisuudessa tarkastamme raaka-aineita ja tarvikkeita ja katsomme miten betoni valmistetaan ja miten sitä käsitellään. Jos kyseessä ovat elementit, tarkastamme niiden valmistuksen ja käsittelyn.”

Miten varmennustodistus haetaan ja milloin sen voi hakea?

”Ympäristöministeriössä on meneillään arviointiperusteiden hyväksymisprosessi. Sieltä on kerrottu, että hyväksyntä tapahtuu 2015 kevään aikana. Ministeriö hyväksyy varmennustodistuksen myöntämiskriteerit, jonka jälkeen toimitamme ne valmistajille. Valmistaja voi hakea todistusta jo nyt. FI-sertifikaattia ei tarvitse hakea, se päivitetään ja sen voimassaolo jatkuu. Käynnissä oleva sertifiointiprosessin muutos ei todennäköisesti vaadi erityisiä toimenpiteitä tehtaalla, koska varmennustodistuksen vaatimukset vastaavat entisiä vuoden 2007 vaatimuksia. Perimme muutoksesta hinnaston mukaisen laajennusmaksun. Sertifikaattien myöntämisen jälkeen valmistajan tulee merkitä valmisbetonin kuormakirjoihin sekä uusi Varmennustodistusmerkki että FI-merkki osoituksena betonin kelpoisuudesta. Vaikka sertifikaatteja tulee yksi lisää, kustannukset sertifioinnin asiakkaille eivät nouse.”

Mitä tapahtuu varmennustodistuksen saamisen jälkeen?

”Alkutarkastuksia tehdään todennäköisesti jo keväällä heti Ympäristöministeriön julkaisun jälkeen seuraavilla FI-tarkastuksilla. Jos FI-tarkastus on jo tehty keväällä, alkutarkastus tehdään syksyn tarkastuksella. Tehtaalla ei tarvitse valmistautua tarkastukseen, se menee normaalin tarkastuksen mukana. Aikataulu ei ole tiukka, mutta toki varmennustodistuksen hakemus kannattaa tehdä meille hyvissä ajoin.”

 

 

Lisätietoja antavat Inspectassa

Matti Järvi 040 5046 932 sekä Matti Virtanen 040 0459 166 (etunimi.sukunimi@inspecta.com). Lisätietoja saa myös betonituotteiden tarkastusinsinööreiltä.

Tuotehyväksyntälaista lisätietoja saa Ympäristöministeriöstä.

Lisää FI-tuotesertifioinnista voit lukea sivuiltamme

Sivu luotu: 31 maalis 2015