ISO 9001:2015

Laatustandardiin ISO 9001 tehtiin viimeksi merkittäviä muutoksia vuonna 2000. Organisaatioiden toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen tarve nykyaikaistaa standardia onkin huomattavasti kasvanut.

Miten standardi muuttuu?

Uusi standardi osoittaa, että laadunhallintajärjestelmän tulee olla integroitu osa organisaation johtamisjärjestelmää.

  • Toimintaympäristön sekä sidosryhmien vaikutukset organisaatioon tulee nyt tunnistaa ja hallita ja menettelytavat näiden suhteen ovat tyypillinen osa strategisen suunnittelun prosessia. 
  • Johdon rooli ja vastuu järjestelmästä kasvaa selvästi. Johdon pitää osoittaa johtajuutta ja sitoutumista.
  • Mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen ja hallinta korostuu voimakkaasti ja laajasti toiminnassa mm. toimintaympäristö, muutostilanteet, prosessit, tavoitteet, toimittajat jne.
  • Uudessa standardissa korostuu että toimintaa arvioidaan tulosten kautta (päästäänkö toivottuihin tuloksiin).

Standardin tarkoitus (asiakasvaatimusten ja tuotteiden/palvelujen viranomaisvaatimusten täyttäminen sekä jatkuva parantaminen) ja sen soveltaminen kaikille aloille pysyy muuttumattomana.

Siirtyminen uuteen standardiin

Standardin uusiminen etenee aikataulun mukaisesti. Ennusteen mukaan FDIS-versio on myytävänä heinäkuussa 2015 ja standardi ISO 9001:2015 julkaistaan syyskuussa 2015. Organisaatioilla on aikaa siirtyä uuteen standardiin syyskuuhun 2018 saakka eli kolme vuotta.

Siirtymäarviointi on mahdollista tehdä seuranta-arvioinnin tai uudelleensertifiointiarvioinnin yhteydessä. On myös mahdollista tehdä erillinen siirtymäarviointi.

Ensimmäinen ISO 9001 standardi julkaistiin 1987 ja standardia on muutettu säännöllisin välein (1994, 2000 ja 2008). Standardi on levinnyt ympäri maapalloa (yli miljoona sertifikaattia) ja on monella alalla tärkeä osoitus laadun perusedellytysten täyttämisestä.

Standardin yksityiskohtaisempia muutoksia Inspecta Academyn kurssilla:

Uudet ISO 9001:2015 -vaatimukset selkokielellä

Lue myös ISO14001-standardipäivityksistä.

Sivu luotu: 24 helmi 2015