Johdon rooli korostuu ISO-standardien päivityksissä

 :

Johdon rooli korostuu ISO-standardien päivityksissä

Laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardit ISO 9001 sekä 14001 päivittyvät 2015-versioiksi tänä vuonna. Valmiit versiot standardipäivityksistä (FDIS, final draft international standard) julkaistaan syksyllä. Kummassakin standardipäivityksessä korostuvat johdon rooli ja vastuu järjestelmästä

Siirtyminen uuteen standardiin

Tällä hetkellä päivityksistä on käsillä kommenttikierrokselle lähteneet standardiluonnokset (DIS, draft international standard).

Siirtymäaika uuteen standardiin on kolme vuottaa. Siirtymäarviointi on mahdollista tehdä seuranta-arvioinnin tai uudelleensertifiointiarvioinnin yhteydessä. On myös mahdollista tehdä erillinen siirtymäarviointi.

Miten standardit muuttuvat?

Molempien standardien päivityksessä on korostettu johdon vastuun ja sitoutumisen osaa järjestelmässä. Kaikkiin uusiin johtamisjärjestelmästandardeihin otetaan käyttöön yhtenäinen otsikointi sekä yhtenäiset tekstiosuudet (niin sanottu annex SL). Uusi otsikointi selkeyttää standardin käyttöä yrityksen johtamisessa ja helpottaa useampiin standardeihin perustuvan toimintajärjestelmän luomista. Tekstejä on siirretty ja muokattu, mutta sisältö on pysynyt samana.

Klikkaa tarkemmat lisätiedot standardipäivityksistä:

ISO9001    ISO14000

  

Tarkempaa tietoa standardin uusimisen aikataulusta ja uuden standardin arvioinnista saat organisaatiosi pääarvioijalta.

Standardien pääkohtaisiamuutoksia käsitellään Inspecta Sertifioinnin sekä QL Laatutoiminnan yhteisessä tietoiskukiertueessa yhteensä viidellä eri paikkakunnalla huhti- ja toukokuussa.

Katso kiertuaikataulu ja ohjelma QL Laatutoiminnan sivuilta

Lisäksi Inspecta Academy järjestää aiheesta uudistuksiin tarkemmin pureutuvia koulutuksia:

Uudet ISO 9001:2015 -vaatimukset selkokielellä

Uudet ISO 14001:2015 -vaatimukset selkokielellä

Sivu luotu: 24 helmi 2015