Inspectalle akkreditointi IT-palveluiden hallintajärjestelmien ISO/IEC 20000-1 -sertifiointiin

Standardissa määritellään vaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä palvelunhallintajärjestelmän suunnittelussa, käytössä, seuraamisessa ja ylläpidossa ja se on yhteensopiva laajalti tunnetun ITIL-mallin kanssa. Vaatimukset ovat yleisluontoisia ja ne ovat sovellettavissa kaikkiin palveluntuottajiin organisaation tai toimitettavien palveluiden luonteesta riippumatta. Standardia voivat käyttää niin palveluntuottajat, palveluiden ostajat kuin arvioijat ja auditoijatkin.

Standardin kehitys ja hyödyt

Tietoteknisten palveluiden laadun ja sisällön suuri vaihtelu sai aikaan Iso-Britannian julkishallinnossa jo 1980-luvulla ns. ITIL-mallin kehittämisen. Tämä malli on saavuttanut vahvan aseman palveluiden hallintaan liittyvien prosessien de-facto-viitekehyksenä, ja kansainvälinen standardisarja ISO/IEC 20000 syntyi ITILin rinnalle 2000-luvun alussa.

Prosessimainen ja järjestelmällinen tapa tarjota ja kehittää palveluita alkaa olla yhä merkittävämpi kilpailutekijä yrityksille toimialasta riippumatta. ISO/IEC 20000 on vakiinnuttanut paikkansa varsinkin tietotekniseen infrastruktuuriin ja sovellusten ylläpitoon ja kehittämiseen jämäkkyyttä ja luotettavuutta tuovana hyvien käytäntöjen kokoelmana. Standardin vaatimusten täyttäminen kertoo asiakkaille, että palveluntarjoaja suunnittelee, kehittää, tuottaa ja tukee palveluitaan kansainvälisesti toimiviksi tunnistettujen ja kypsyydeltään minimitason ylittävien käytäntöjen mukaisesti.

 Osa isompaa kokonaisuutta

Standardin ISO/IEC 20000-1 vuonna 2011 julkaistu, ja suomalaisenakin SFS-standardina 2013 valmistunut versio on perusrakenteeltaan ja sisällöltään hyvin linjassa mm. ISO 9001 – ja ISO/IEC 27001 -standardien kanssa. Jos organisaatiolla jo on esimerkiksi sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja kokemusta ITILin hyödyntämisestä, ISO/IEC 20000-1:n vaatimusten täyttäminen ei välttämättä enää ole suuri ponnistus.

FINASin akkreditointi ko. standardin sertifiointitoimintaan saatiin 21.1.2015. Aiemmin Inspectalla on ollut kansainvälinen itSMF-akkreditointi.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana

Katso myös esitys palvelunhallintajärjestelmien vaatimuksista tästä.


Sivu luotu: 12 helmi 2015