Akkredoitu on maailmalla tunnustettu

Mitä arvoa on tarkastuspöytäkirjalla tai laatusertifikaatilla, jos sen myöntäjää ei tunneta? Paljonkin, jos myöntäjän on akkreditoinut kansainvälisesti tunnustettu akkreditointielin.

Kuva: Janne Lehtinen
 Hitsisauman röntgentarkastus 
 Hitsisauman röntgentarkastus

Kansainväliset standardit ja lausunnot niiden noudattamisesta auttavat alkuun, kun painekattila on saatava maailmalle. Mutta lujinkin hitsi voi herättää epäilyjä, jos ostaja tai paikallinen viranomainen ei tunne tarkastuspöytäkirjan kirjoittajaa. Silloin, tai pikemminkin sitä ennen, on syytä pohtia akkreditoinnin merkitystä.

”Se, että testaus- ja tarkastuslaitos on akkreditoitu, auttaa osoittamaan pitkänkin toimitusketjun päässä, että laitos on tarkastanut tuotteet pätevästi ja riippumattomasti”, sanoo Inspectan rikkomattoman testauksen eli NDT:n laatupäällikkö Juha Visuri.

”Akkreditointi osoittaa myös, että esimerkiksi johtamisjärjestelmää koskevan sertifikaatin myöntäjä tuntee asiakkaan toimintaympäristön erityispiirteet ja liiketoiminnan tyypilliset haasteet”, toteaa Inspectan sertifiointitoiminnan laatupäällikkö Laura Lindholm. Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS on akkreditoinut eli todentanut päteväksi valtaosan Inspectan tarkastus- ja sertifiointitoiminnasta sekä testauslaboratorioista. FINAS puolestaan on tunnustettu maailmanlaajuisesti. Sen uusin Inspectalle myöntämä pätevöinti on Suomen ensimmäinen akkreditointi ydinlaitosten painelaitteiden sekä muiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden tarkastamiseen eli uuden YVL-ohjeistuksen (E.1) mukaiseen tarkastustoimintaan.

 

Aina uutta akkreditoitavaa

Kansallinen akkreditointi nojaa pitkälti kansainvälisiin standardeihin ja edellyttää säännöllisiä arviointeja. FINAS arvioi siis Inspectan toimintaa hieman samaan tapaan kuin Inspecta arvioi sertifioimiaan johtamisjärjestelmiä, tosin eri standardien ja vaatimusten  mukaisesti. FINASin toimintaa arvioivat puolestaan kollegat muiden EU-maiden kansallisista akkreditointielimistä.

Sen lisäksi, että Inspecta ylläpitää saamiaan akkreditointeja, se hakee uusia aina laajentaessaan toimintaansa. Lindholmin mukaan Inspectan sertifiointitoimintaa laajennetaan tyypillisesti silloin, kun asiakkaat haluavat kehittyä ja parantaa toimintansa tai tuotteittensa laatua esimerkiksi hakemalla CE-merkintöjä uusille tuoteryhmille.

CE-merkki

Inspecta hakee akkreditointia uusille alueille myös testauksen ja tarkastuksen osalta, joskus jopa yksittäisiä projekteja varten.

”Perusrunko on testauksessa pitkälti sama alasta riippumatta. Jos vaikka asiakas alkaisi rakentaa jäänmurtajaa, meillä olisi jo valmiiksi vahva perusta laivojen luokituslaitoksen edellyttämiin vaatimuksiin”, Visuri sanoo.


Tutkimusmenetelmät kehittyvät

Inspecta osuu aika ajoin alueille, jotka ovat uusia FINASillekin. Mitä tapahtuu, kun Inspectan testaaja keksii mullistavan tavan tutkia säiliön saumoja?

”Inspectan pitää itse osoittaa, että menetelmä on pätevä”, Risto Suominen toteaa. Hän on yksi FINASin 14 pääarvioijasta ja tällä hetkellä myös yksikön johtajan sijainen.

Inspectan Juha Visuri tietää kokemuksesta, että pätevyyden osoittaminen saattaa vaatia esimerkiksi paksun pinon vertaisarvioituja tutkimusraportteja, jotka johtavat kansainväliseen standardointiin tai vakuuttavat muutoin kansallisen akkreditointielimen. Hänen mielestään akkreditointi ei kuitenkaan jarruta kehitystä, koska jokainen uusi menetelmä on joka tapauksessa tarkastettava huolellisesti ja punnittava myös taloudellisesti.

”Jos meidän Pelle Pelottomille antaisi vapaat kädet, he ostaisivat kaikki paikat täyteen uusia hauskoja laitteita”, Visuri nauraa. Hän korostaa, että saman porukan innostus ja sitkeys on ajanut Inspectan muun muassa digitaalisen radiografian ja tallentavan ultraäänitarkastuksen edelläkävijäksi.

 

Kokeneet asiantuntijat arvioivat

Jos Inspecta asiakkaineen haluaa pysyä teknologian terävimmässä kärjessä, siinä on pysyttävä myös FINASin.

”FINASin pääarvioija arvioi organisaation johtamisjärjestelmää ja vastaa kokonaisuudesta, mutta mukana on teknisiä arvioijia, jotka osaavat syvällisesti kunkin osa-alueen, vaikkapa hissien tarkastuksen”, Suominen kertoo. Tuntuma käytäntöön varmistuu siten, että FINAS pyytää teknisiksi arvioijiksi asiantuntijoita, jotka työskentelevät arvioinnin kohteena olevilla aloilla.

”Meillä on tällä hetkellä käytössä runsaat 200 teknistä arvioijaa ja muutama kymmenen myös ulkomailta”, Suominen sanoo. Hänen mukaansa ulkomainen vahvistus auttaa takaamaan riippumattomuuden myös Suomessa harvinaisilla aloilla.

On myös aloja, joilla yritykset suosivat jonkin kansainvälisen järjestön tai yhteistyöfoorumin myöntämää tunnustusta.

”Kansainvälisillä järjestöillä on alan standardit ylittäviä vaatimuksia esimerkiksi elintarviketurvallisuuden ja puun alkuperäketjun hallintaan. Myös meillä on näitä kansainvälisiä akkreditointeja”, Lindholm kertoo.

 

24 vuotta akkreditointia

Kun FINAS perustettiin vuonna 1991, tavoitteena oli luoda Suomeen akkreditointijärjestelmä, joka täyttää eurooppalaiset vaatimukset. Näin kävikin, ja kansainvälisten foorumeiden kautta akkreditointi johti myös kansainväliseen tunnustamiseen.

”Alkuvaiheessa akkreditointi liittyikin juuri kalibrointi- ja testauslaboratorioihin ja laajeni sitten tarkastustoimintaan ja sertifiointiin”, Suominen kertoo.

Akkreditointiin ajoi tarve osoittaa toiminnan taso niin asiakkaille kuin näiden toimintaa valvoville viranomaisillekin.

”Joskus kuulee sanottavan, että FINAS hyväksyy tai antaa toimiluvan. Sitä se ei tee. Viranomainen voi kuitenkin edellyttää, että tarkastuslaitos on FINASin akkreditoima, jotta se voi saada toimiluvan”, Suominen tarkentaa.

 

Kansainvälinen hankinta vaatii todisteita

Kun Amec Foster Wheelerin suomalainen tytäryritys Foster Wheeler Energia Oy toimittaa asiakkaalleen voimalaitoskattilan tai kokonaisen voimalaitoksen, se hankkii osat  maailmanlaajuisesti sekä  mahdollisuuksien mukaan kohdemaasta.

”Tämä tarkoittaa sitä, että teemme valtavia hankintoja ulkomailla erittäin tiukalla aikataululla. Jo tarjousvaiheesta lähtien on tärkeää, että voimme luottaa taustatietoihin, joita toimittajien, alihankintavalmistajien ja asennusurakoitsijoiden sertifikaatit tarjoavat. Luottamusta lisää se, että sertifikaatin myöntäjä on kansainvälisesti akkreditoitu laitos”, kertoo Matti Kokkonen (Director, HSE, Quality and Project Risk Management), joka vastaa Foster Wheeler Energia Oy:n työturvallisuus- ja ympäristöasioiden ja laadun hallinnasta sekä projektien riskienhallinnasta.

Kokkosen mukaan Amec Foster Wheeler lähestyy toimittajia joka tapauksessa myös omalla kysymyspatterillaan ja käy tarpeen mukaan auditoimassa suunnittelutoimistoja ja konepajoja.

”Kattilabisneksessähän hitsaus ja materiaalitekniikka ovat erittäin olennainen tekijä sekä tuotteen laatua että käyttöturvallisuutta ajatellen”, Kokkonen sanoo. 

Foster Wheeler Energia Oy:n oma ydinosaaminen on pitkälti polttoprosessien kehittämisessä, prosessisuunnittelussa ja projektiliiketoiminnan hallinnassa. Näiden tasosta kertovat osaltaan Inspectan myöntämät järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifikaatit. Yritys hyödyntää myös Inspectan tarkastus-, testaus- ja koulutuspalveluita.

Teksti: Marianna Salin

Sivu luotu: 22 touko 2015